Efektiivsed transpordilahendused aastast 1991

Kasulikku

Poolhaagis mahutab

Poolhaagise mõõdud on 13,6 x 2,45 x 2,5 m

Maksimaalne kandejõud on 24 000 kg

Kauba laadimispind on kuni 13,6 ldm (laadimismeetrit)

Poolhaagis mahutab kuni 33 EUR alust või 26 FIN- alust

EUR aluste mõõdud

1 m3 = 333 kg
1 LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
1 EUR alus = 80 x 120 cm
1 EUR alus = 2,7 m3
1 EUR alus = 740 kg

FIN aluste mõõdud

1 m3 = 333 kg
1 LDM = 1850 kg (laadimismeeter)
1 EUR alus = 100 x 120 cm
1 EUR alus = 3,3 m3
1 EUR alus = 925 kg

EUR LDM m3 kg
1 0,4 2,5 740
2 0,8 5 1480
3 1,2 7,5 2220
4 1,6 10 2960
5 2 12,5 3700
6 2,4 15 4440
7 2,8 17,5 5180
8 3,2 20 5920
9 3,6 22,5 6660
10 4 25 7400
11 4,4 27,5 8140
12 4,8 30 8880
13 5,2 32,5 9620
14 5,6 35 10360
15 6 37,5 11100
16 6,4 40 11840
17 6,8 42,5 12580
18 7,2 45 13320
19 7,6 47,5 14060
20 8 50 14800
21 8,4 52,5 15540
22 8,8 55 16280
23 9,2 57,5 17020
24 9,6 60 17760
25 10 62,5 18500
26 10,4 65 19240
27 10,8 67,5 19980
28 11,2 70 20720
29 11,6 72,5 21460
30 12 75 22200
31 12,4 77,5 22940
32 12,8 80 23680
33 (FTL) 13,2/ 13,6 82,5 24000*
34 (FTL) 13,6 85 24000*

Merekonteiner mahutab

20DC           40DC        40HC        40HCPW
45HCPW 
 Tühikaal  2,300 kg  3,750 kg 4,150 kg 4,400 kg 4,900 kg
 Max kauba kaal      25,000 kg  27,600 kg 27,600 kg 27,600 kg 29,000kg
 Maht  33.2 m3  67,7 m3 76,4 m3 78,6 m3 88,4 m3
 Sisepikkus  5.9 m  12.02 m 12,02 m 12.01 m 13,5 m
 Siselaius  2.35 m  2.35 m 2,35 m 2.42 m 2,42 m
 Sisekõrgus  2.39 m  2.39 m 2.69 m 2.69 m 2.69 m
 Ukse laius  2.34 m  2.34 m 2.34 m 2.34 m 2.31 m
 Ukse kõrgus  2.28 m  2.28 m 2.58 m 2.58 m 2,56 m

20′ merekonteiner mahutab 11 EUR alust või 10 FIN alust
40′ merekonteiner mahutab 24 EUR alust või 21 FIN alust
40′ HC konteiner mahutab 24 EUR alust või 21 FIN alust
40′ HCPW konteiner mahutab 30 EUR alust või 24 FIN alust
45′ HCPW konteiner mahutab 33 EUR alust või 26 FIN alust

Incoterms

Lühend Selgitus Veoviisid
EXW Ex Works (…named place)

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda või muus asukohas, müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast.

Kõik
FCA Free Carrier (…named place)

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) asukohta, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on veofirma asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, ent ei ole kohustatud seda maha laadima.

Kõik
FAS Free Alongside Ship (…named port of shipment)

Laadimissadam määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud sadamakaile, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus.

Laevavedu
FOB Free On Board (…named port of shipment)

Laadimissadam määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on laaditud laevatekile, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus.

Laevavedu
CFR Cost and Freight (…named port of destination)

Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud, müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus ja transport kuni sihtsadamani.

Laevavedu
CIF Cost, Insurance and Freight (…named port of destination)

Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud, müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus, transport kuni sihtsadamani ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

Laevavedu
CPT Carriage Paid To (…named place of destination)

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini ja ekspordi tollivormistus.

Kõik
CIP Carriage and Insurance Paid To (…named place of destination)

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini, ekspordi tollivormistus ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

Kõik
DAF* Delivered At Frontier (…named place)

Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine piirini ja selle eest tasumine, ekspordi tollivormistus, kaup piiril veokilt mahalaadimata.

Kõik
DAT Delivered at Terminal(…named terminal of destination)

Müüja on kauba tarninud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis nimetatud sihtsadamas või

sihtkohas. “Terminal” tähendab ükskõik millist kaetud või katmata kohta, nagu kai, ladu, konteineriaed või auto-, raudtee- või õhuveo terminal. Müüja kannab kogu riski kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadama või sihtkoha terminalis. Ka selle klausli puhul rõhutatakse täpse punkti määramise vajadust nimetatud sihtkoha piires, sest selle punktini kannab müüja kõiki kulusid ja riski.

Kõik
DAP Delivered at Place(…named point of destination)

Müüja on kauba tarninud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohaletoomisega nimetatud kohta.

Kõik
DES* Delivered Ex ship (…named port of destination)

Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laeva pardal kättesaadav ostjale, impordi tollivormistus kuulub ostja kohustuste hulka. Ostja tasub mahalaadimis- ja kaimaksud.

Laevavedu
DEQ* Delivered Ex Quay (…named port of destination)

Laadimissadam sihtpunktis määratud, kasutatakse meretranspordi puhul, müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas treminalis ostjale kättesaadav, impordi tollivormistus kuulub ostja kohustuste hulka. Müüja tasub mahalaadimis- ja kaimaksud.

Laevavedu
DDU* Delivered Duty Unpaid (…named place of destination)

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis. Mahalaadimis- ja impordi tollivormistuskulud kannab ostja.

Kõik
DDP Delivered Duty Paid (…named place of destination)

Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis, aga samuti ka impordi tollivormistus (s.h. riigilõiv, litsentsid).

Kõik

Vedaja vastutus

Vedaja vastutus erinevate transpordiliikide puhul on:
-Maanteetranspordis kuni 8.33 SDR-i brutokaal kg kohta
-Lennutranspordis kuni 19.00 SDR-i brutokaal kg kohta
-Meretranspordis kuni 2.00 SDR-i brutokaalu kg kohta

Veosekindlustus katab kauba kadumisest või kahjustamisest tekkinud kahju järgmistel põhjustel:
-Röövimine
-Tulekahju
-Liiklusõnnetus
-Loodusõnnetus

Vedaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud:
– kliendi hooletusel
– kliendi/kolmanda osapoole tekitatud vigastustest kauba peale- ja mahalaadimisel
– kauba eripärast tulenevad kahjustused (nt roostetamine, aurustumine, riknemine jne)
– kauba puudulik pakendamine või pakendi puudumine
– vedajale esitatud puudulik/vale info kauba kohta
– vältimatud asjaolud (nt röövimine, liiklusõnnetused jms)
Juhul kui kauba väärtus on kõrgem kui vedaja vastutuse piirmäär, siis on alati võimalik kaubale lisakindlustus transpordi ajaks.